Våra öppen vårds insatser

Good Foundation vill vara en professionell partner med ett engagerat team.
Vi strävar efter att skräddarsy placeringen för varje enskild klient genom att med dig som uppdragsgivare tillsammans med klienten göra upp en individuell behandlingsplan. Öppenvårdsinsatserna är en icke-institutionell behandling, och riktar sig till klienter som har ett behov av behandling och stödsamtal i vardagen. Insatserna kan bedrivas både i Good Foundations öppenvårdslokaler och i klientens bostad. Syftet med öppenvården är att tillgodose behovet av stöd och hjälp till de som har sociala, psykiska eller andra problem som påverkar deras liv och välbefinnande. Vi samverkar och gör individuella upplägg för att ge varje individ de bästa möjligheterna att uppnå en meningsfull tillvaro.

12 – Stegs programmet

AA/NA s 12- Stegs program samt innehåll från 12 Steg recovery replacement som är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden. Det kombinerar 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst saligprisningarna i Jesu bergspredikan.

KBT-Kognitiv beteendeterapi

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en terapiform som grundas på kognitiv teori och inlärningsteori. Grundantagandet i KBT är att tankar, beteenden och känslor samspelar med varandra, och att tankar och beteenden går att förändra.

Kognitiv teori handlar om kopplingen mellan våra tankar och känslor – att känslor uppstår till följd av tankar. Enligt den kognitiva teorin förklaras alltså dåligt mående med ett visst tankemönster. Inlärningsteori handlar om att våra beteenden alltid är resultat av en inlärningsprocess. I stora drag betyder det att vi direkt eller indirekt kopplar ett beteende med en positiv konsekvens, och därför fortsätter med beteendet. Det brukar kallas respondent och operant betingning/inlärning. KBT kan användas som metod för en rad olika besvär som exempel sömnproblem, stress, ångest, missbruk, depression eller olika typer av psykiatriska diagnoser.

ADL – Aktiviteter i dagliga livet

ADL – Det handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet måste utföra för att leva ett självständigt liv. Här handlar det om aktiviteter som alla klinterna regelbundet utför i sina lägenheter, vilket innebär att planera såväl inköp av mat som städ och tvätt.

MI- Motiverande samtal

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmodell för att samtala om och stötta förändringar inom olika typer av beroende. Modellen och metoden utgår ifrån att den som berättar har de resurser och motivation som behövs för att göra en förändring. Ett MI-samtal är uppdelat i fyra olika processer i vilka olika färdigheter och verktyg passar in. Processerna är: 1. Engagera för att skapa en relation, förstå klientens dilemma 2. Fokusera är att bestämma tema 3. Framkalla för att identifiera och locka fram förändringsprat 4. Planera och följa upp för att kunna bekräfta, förstärka åtagande, identifiera hinder, göra en plan

Placeringsförfrågan

För placeringsförfrågan vänligen kontakta Seppo Hast direkt via uppgifterna nedan,
eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig.


Seppo Hast
Operations Manager 
Telefon:  0704933842
E-post:  seppo@goodfoundation.se
E-post:  info@goodfoundation.se