Good Foundation

Vi tror att alla människor kan växa och få ett egenvärdigt liv, ibland kan vi behöva mer hjälp än vad vi har förmågan att be om. Målet är att hjälpa människor att hitta sin inre styrka, så att de kan ta sig till en stabil nykterhet och till ett självständigt liv

Seppo

Grundare Verksamhetschef Pastor

Kristina

Grundare Administratör Husmor

Fredrik

Media

Pelle

Alkohol & Drog Terapeut

Pedagog av Samsjuklighet

Behörig Kognetiv Beteendeterapeut

Certfierad Sorgbearbetare

Har en bred kompetens och jobbat många år inom beroendevården med dom flesta målgrupperna. På kriminalvården ,socialtjänsten, privata sektorn och drivt eget i många år,

Jag har även en egen historia av hemlöshet & beroende/ samsjuklighet.

Mitt favorit citat :

”Det finns en princip som är ett hinder mot all information, som är bevis mot alla argument och som inte kan undgå att hålla en man i evig okunnighet – den principen är förakt innan utredning.”

Herbert Spencer

Vår historia

Good Foundation är en icke vinstdrivande insamlingsstiftelse. Verksamheten drivs av placeringar av män och är till stor del beroende av sponsring och insamlingar via vårat 90-Konto och Swish. Vi har under drygt 20 år arbetat med att hjälpa människor ut ur hemlöshet och missbruk.
Vi har 15 fullt utrustade lägenheter med möjlighet att utforma efter egen trivsel.
Vår ambition är att hjälpa de män som kommer till oss till ett värdigt funktionellt liv. Under åren som gått har vi lyckats hjälpa 100-tals män till eget boende och nykterhet. De fastigheter vår verksamhet bedrivs i skapades under 1948-1952 av den engelsk-svenske arkitekten Ralph Erskine.

Vi finns i Gästrike-Hammarby

Gästrike-Hammarby är ett gammalt brukssamhälle vackert beläget
ca 4 mil sydväst om Gävle. I samhället bor ca 700 människor.

GE EN GÅVA TILL FÖRMÅN FÖR HEMLÖSA

swish-logotype.829dad15

Swish-Nr: 123 900 43 67

90_konto

Konto-Nr: 90 04 36-7