Komplett lösning på beroende och hemlöshet

Det gäller livet

Ett nytt och värdigt liv

De män som bor hos oss kommer från ett destruktivt liv i ensamhet, hemlöshet, alkohol/drogberoende, kriminalitet, samsjuklighet och psykisk ohälsa. Efter en tid vaknar en längtan och målsättning att komma till ett värdigt självständigt och drogfritt liv. Vår personal har kompetens att kartlägga och uppmärksamma behov samt individanpassa stödet till ett självständigt liv.

Individanpassat stöd

Vi strävar alltid efter att ge boende ett personcentrerat stöd, för att ge den enskilde individen en större möjlighet att nå sina mål. Det här gör vi bland annat genom att erbjuda en trevlig och trygg boendemiljö med tillgängligt stöd dygnet runt. Genom kartläggande behovsanalys tar vi reda på vad brukaren har för utmaningar för att vi skall kunna ge det stöd som krävs. Det är viktigt för oss att brukaren är motiverad samt är medveten om att vårt gemensamma dagliga förändringsarbete bygger på kristen tro.
Anpassat stöd
Trygg boendemiljö
Kartläggande behovsanalys
Vi har sett bra resultat med så kallade hopplösa fall!
Carl-Erik Sahlberg
Teol. dr och docent. Verksam i S:ta Clara kyrka i Stockholm 1989 – 2012.

Stabil värdegrund

Good Foundation utgår från en värdegrund på kristen tro med andliga principer.
Den har många genom åren fått med sig med goda resultat.
Efter drygt två decennier fortsätter vi kampen för den ensamme
och utstötte människan.
Med ny glöd och mer kompetens är vi nu redo att ta emot nya utmaningar.

Några snabbfakta om oss

På Good Foundation satsar vi allt för att vägleda klienter till ett funktionellt liv. Vi är stolta att presentera dessa siffror.
0
Verksamma år
0
Serverade måltider
0
Övernattningar

Custom design

Vi är ett litet hem med få platser och kan därför skräddarsy verksamheten och vara flexibla.
Personlig närhet och uppriktighet utan ett ”de och vi tänk”, får oss att fungera över alla barriärer tillsammans. Med förtroende och öppenhet når vi våra målsättningar dag för dag, person för person.

VÅRA SPONSORER

Ett stort tack till alla som hjälper oss att göra Sverige till en bättre plats att leva i !

GE EN GÅVA TILL FÖRMÅN FÖR HEMLÖSA

swish-logotype.829dad15

​Swish-Nr: 123 900 43 67

90_konto

Konto-Nr: 90 04 36-7